Toon menu

Handige organisaties

Zowel landelijk als regionaal zijn er handige organisaties. Niet speciaal voor mensen met reuma/artrose, maar daar kun je terecht voor allerlei zaken: hulp bij contact met de gemeente, belangenbehartiging of bijhouden bijwerkingen van medicijnen. Voor belangenbehartiging zie hier.   Voor tips waar je direct zelf mee aan de slag kunt voor informatie of verder zoeken kun je in dit hoofdstuk terecht. Eerst organisaties die regionaal werken (met een kantoor in de regio) en dan landelijke organisaties.

Regionale organisaties

Zorgbelang Zuid-Holland

Heeft u te maken met langdurige zorg? En heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning?

Iedereen met een indicatie voor langdurige zorg (Wet langdurige zorg-indicatie) heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Onafhankelijke cliëntondersteuning is ondersteuning bij het regelen van zorg en het maken van afspraken hierover. Je kunt hiervoor kosteloos terecht bij Zorgbelang Zuid-Holland. De cliëntondersteuners werken vanuit de regio, waardoor zij de cliënt goed kunnen informeren over de (zorg)mogelijkheden in die betreffende regio, zoals het aanbod van zorgaanbieders, mogelijke wachtlijsten en de kwaliteit van het zorgaanbod.

De organisatie MEE

De organisatie MEE ondersteunt als er vragen of problemen zijn over verschillende aspecten van het leven. Bijvoorbeeld op school, met werken, binnen jouw gezin, je woonsituatie, op het gebied van geldzaken of als je niet weet bij wie je nog terecht kunt. MEE denkt met je mee en helpt je op weg. De diensten van MEE zijn gratis en een doorverwijzing of indicatie is niet nodig. Het aanbod van diensten van MEE verschilt per gemeente.

Goudse adviesraad voor mensen met een beperking

De GAB bestaat uit mensen met diverse beperkingen uit Gouda en komt op voor de belangen van mensen met een beperking in de gemeente Gouda. De GAB geeft deskundig advies op tal van terreinen, zoals toegankelijkheid, Wmo, vervoer. Het VN-Verdrag Handicap voor de rechten van mensen met een handicap is hun leidraad. Dit verdrag is een belangrijke erkenning van de gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en waardigheid van mensen met een beperking of chronische ziekte.

Indien je in Gouda woont en informatie of advies nodig hebt of indien je problemen ervaart en je dit wilt melden, kun je contact opnemen met de GAB. E-mailadres: info@gabgouda.nl.

Transmuraal netwerk

Dit is een samenwerkingsverband van diverse zorgverleners. Zij bieden je informatie via:

Artrosenet Midden-Holland

Het Artrosenet Midden-Holland is een netwerk voor artrosezorg. DeReumavereniging Gouda e.o. is mede betrokken bij de opzet. Zoek je een oefentherapeut of fysiotherapeut in de regio ‘het Groene Hart’ die speciale kennis heeft
van artrose en hoe hiermee om te gaan? Dan kun je terecht op www.artrosenetmiddenholland.nl. Je vind er een overzicht van oefentherapeuten en fysiotherapeuten die een extra opleiding op het gebied van artrose hebben gedaan en hun kennis ook jaarlijks up-to-date moeten houden om aangesloten te blijven bij dit netwerk. In de toekomst wordt dit aangevuld met diëtisten en ergotherapeuten.

Het doel is om de artrosezorg in onze regio te verbeteren en dat is met dit netwerk en met de opzet van bijscholingen van aangesloten therapeuten zeker dichterbij gekomen.

Artrosecafé

Het Artrosecafé wordt incidenteel georganiseerd door het Transmuraal Netwerk om artrosezorg in onze regio te verbeteren. Het is een vervolg op de in 2015 in de hele regio gegeven informatiebijeenkomsten over artrose. In het artrosecafe worden thema’s uitgelicht (zoals bewegen of voeding). Namens de Reumavereniging is steeds een vrijwilliger aanwezig die de bijeenkomst mee vorm geeft.

RAgids en Artrosegids voor de regio

Bij het Transmuraal worden twee gidsen uitgegeven met algemene én regionale informatie op het gebied van reuma: de Artrosegids en en RA gids (reumatoïde artritis). Bij het opstellen van beide gidsen is de Reumavereniging betrokken geweest.

 

 

Landelijke organisaties

 

Ieder(in)

Ieder(in) is een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. De Reumavereniging Gouda is daar sinds april 2015 bij aangesloten. De website biedt volop informatie over allerlei thema’s: werk, recht geld, zorg, vervoer, het VN verdrag over gelijke behandeling, enz. Ieder(in) geeft ook hulp en advies aan  individuele mensen met een beperking. Er is een meldpunt en een juridisch steunpunt Regelrecht. Naast informatie en advies levert Ieder(in) ook een aantal diensten en producten.

 

Omdat de Reumavereniging Gouda aangesloten is bij Ieder(in) kunnen de leden van de vereniging juridisch advies krijgen van het Juridisch Steunpunt Regelrecht . Bijvoorbeeld over uitkeringen, wonen, vervoer, onderwijs, inkomen en iederin_logorechtsbescherming (curatele, mentorschap en dergelijke). Zij krijgen gratis informatie of worden zorgvuldig doorverwezen.

Contact Juridisch Steunpunt Regelrecht: Tel. 0900-2356780 (20 cent per gesprek)

 

 

Lareb

Iedereen kan een bijwerking bij Lareb melden. Ervaar je een bijwerking tijdens het gebruik van je geneesmiddel(en)? Meld dit dan, ook al ben je er niet zeker van. Op die manier hoopt Lareb bij te dragen aan de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins. Je kunt op hun site ook informatie vinden over welke bijwerkingen je medicatie heeft, en andere zaken rond medicatiegebruik.

 

Patiëntenfederatie Nederland

Deze patiëntenfederatie is een samenwerkingsverband van dertig (koepels van) patiënten- en consumentenorganisaties. Zij beheren de site www.zorgkaartnederland.nl, daar kun je reviews vinden van diverse zorgverleners in het land, en ook in onze regio. En zij bieden onder andere keuzehulpen, brochures en voorlichtingsmateriaal.