Toon menu

Belangenbehartiging per gemeente

De zorg is voor een belangrijk deel per gemeente georganiseerd. Hoe, dat vind je hier. Voor de belangenbehartiging betekent dit dat de Reumavereniging elke gemeente apart moet benaderen en in de gaten houden. Daar hebben we helaas te weinig vrijwilligers voor. Ben je zelf inwoner in een van de gemeentes en voel je ervoor om in jouw gemeente de belangen van mensen met reuma in de gaten te houden, meld je aan!

 

In de gemeente Gouda zijn we wel meer op de hoogte en betrokken. Bestuurslid Carla heeft zitting in de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking, de GAB. Deze adviesraad komt op voor de  belangen van mensen met een beperking in Gouda, dus ook mensen met reuma. Onderwerpen waar de GAB zich mee bezighoudt zijn o.a. toegankelijkheid, de Wmo, en het VN-verdrag voor gelijke rechten van mensen met een beperking. Heb je iets te melden of belangrijke signalen? Je kunt de GAB bereiken via gabgouda@gmail.com

 

Carla neemt ook deel aan de Goudse cliëntenraad sociaal domein. De cliëntenraad is ingesteld door de gemeente Gouda en heeft een formele adviesrol over de uitvoering van de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet. Ook de Goudse cliëntenraad wil graag signalen horen van inwoners van Gouda die te maken hebben met deze 3 wetten. Geef je ervaringen door aan Carla, dan neemt zij ze mee naar de cliëntenraad. Mail dan info@reumagouda.nl o.v.v. belangen