Toon menu

ALV in maart!

De Algemene Leden Vergadering zal dit jaar in de avond worden gehouden.

Namelijk op dinsdagavond 19 maart om 19:30 uur.

Noteer alvast in uw agenda!

De stukken voor de ALV ontvangt u 4 weken van tevoren.