Toon menu

De geschiedenis van de vereniging

De Reumavereniging Gouda en omstreken kent een lange geschiedenis:

In 1983 werd de ReumaPatiëntenVereniging (RPV) opgericht door een kleine groep mensen met reuma. Vele jaren heeft de vereniging prima gefunctioneerd, met maandelijkse bijeenkomsten voor leden. Zowel voor de gezelligheid als om informatie op te doen over reuma. Maar de laatste 10 jaar liep het ledenaantal terug, vergrijsde het ledenbestand en werd het aantal bijeenkomsten steeds minder.

Één van de oorzaken is dat de huidige reumamedicatie en nieuwe inzichten in behandeling ervoor zorgt dat mensen veel minder ‘patiënt’ zijn. Wie vroeger reuma kreeg, kwam vaak terecht in een rolstoel, kon niet meer werken. Reuma heeft nog steeds een grote impact op je leven. Maar wie nu reuma krijgt is naast een ‘patiënt’, ook een werknemer of –gever en kan meedraaien (wel met aanpassingen en medicatie) in het gewone leven.

In 2013 stelde het bestuur van de reumavereniging dan ook voor om de vereniging op te heffen. Dat is niet gebeurd. Een groep van zeven leden heeft in dat jaar hard gewerkt om de vereniging om te bouwen naar een eigentijdse vorm. Een internetcommunity met jaarlijks een of enkele evenementen. Alle leden is gevraagd of zij lid wilden blijven, het merendeel heeft daarmee ingestemd. En daarom lees je dit nu op de website van de Reumavereniging (het woord patiënt hebben we geschrapt). En ben je bij ons van harte welkom.

Want alhoewel de behandeling van reuma ervoor zorgt dat mensen vaak actief kunnen blijven, en hun leven niet meer draait om het ‘patiënt zijn’, blijft de behoefte aan goede informatie van mensen die weten wat het is, om reuma te hebben.