Toon menu

Fibromyalgie

De landelijke organisaties FES geeft ook regelmatig speciaal voor mensen met fibromyalgie in het Groene Hart een cursus zelfmanagement. En heeft ook regelmatig een inloop in het Groene Hart Ziekenhuis. Zie hier voor data.

De cursus is bedoeld voor mensen die kortgeleden de diagnose fibromyalgie hebben gekregen. Het doel van de cursus is om mensen een steuntje in de rug te geven, hen te leren om zelf de regie te voeren over de aandoening.
De cursus wordt gegeven door getrainde ervaringsdeskundigen. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten van twee uur waarin verschillende onderwerpen aan bod komen

De Zorgwijzer fibromyalgie is een initiatief van de Sint Maartenskliniek (Nijmegen). Er is vaak veel verwarring en onduidelijkheid over fibromyalgie en de mogelijke behandeling. De Zorgwijzer Fibromyalgie bevat informatie over de aandoening en de verschillende behandelmogelijkheden, op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Daarnaast zijn in de zorgwijzer veel adviezen, tips en ervaringen opgenomen van mensen met fibromyalgie. De zorgwijzer is gemaakt voor zowel mensen met fibromyalgie als voor hulpverleners. Voor meer info en bestellen kun je terecht bij de organisatie Fibrozorgnet: www.fibrozorgnet.nl