Toon menu

Het keukentafelgesprek

Wat is dat?

Het ‘keukentafelgesprek’ is benaming in de volksmond van het eerste gesprek met de gemeente over een hulpvraag. Hoe gaat dat en hoe kun je je voorbereiden? Hieronder deze informatie. de organisatie Ieder(In) heeft een goede downloadbare folder met nog meer informatie én specifieke tips voor een te maken persoonlijk plan. Een andere folder met tips is te vinden bij Zorgbelang. En op de site van Project AVI of  Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) staat een document met mogelijke zorgen met daarbij uitteg en tips op een rijtje.

 

De aanvraagprocedure

Als je tegen een probleem aanloopt, iets niet (meer) kunt wat je graag zou willen, je tegen de grenzen van je zelfredzaamheid aanloopt, kun je de gemeente inschakelen. Dat kan je zowel zelf of dat kan iemand anders voor jou doen. Je moet dan een melding doen bij het Wmo loket of een andere door de gemeente ingehuurde instantie. Deze moet de melding binnen 2 weken bevestigen en zal je daarna uitnodiging voor een “keukentafelgesprek”.

Wil je weten waar je precies moet zijn? Klik hier en kies je eigen gemeente voor meer info.

NB: heb je al hulp of een hulpmiddel van de gemeente, neemt de gemeente zelf het contact op als je indicatietermijn afloopt. Ook dan krijg je een uitnodiging voor een keukentafelgesprek. Mocht dat je te lang duren dan is het beter zelf de aanvraag in te dienen.

 

Stappen vooraf

Vraag om hulp bij het gesprek

Iedereen heeft via de gemeente recht op cliëntondersteuning, dat is iemand die aan jouw kant staat bij en je ondersteunt voor, tijdens en na het keukentafelgesprek. Let er wel op dat deze onafhankelijk is en echt aan jouw kant staat!! WMO cliëntenondersteuners helpen ook bij andere wetten dan alleen bij WMO gerelateerde onderwerpen. Je kunt ook zelf iemand kiezen die jou ondersteunt, bijvoorbeeld je buurvrouw of een mantelzorger. Er zijn soms via ouderenbonden op vrijwillige basis cliëntondersteuners.

Maak een persoonlijk plan

Zet als voorbereiding een persoonlijk plan op om zo compleet mogelijk je ondersteuningsbehoefte en de mogelijke oplossingen in kaart te brengen. Wat staat er in zo’n plan? Wie je bent, wat je belangrijk vindt, welke ondersteuning je nodig hebt en wie dat kan geven. Je kunt dan denken aan professionele hulp  of hulp uit eigen kring.

Vraag mensen uit je omgeving wat zij voor je willen doen

Betrek bij het maken van het plan zo mogelijk mantelzorgers en vrijwilligers zoals kinderen, evt. je partner, vrienden, buren en/of kennissen. Wat kunnen en willen zij voor je betekenen? Misschien wel meer of juist minder dan je denkt. Wees je ervan bewust en vertel dat ook aan je potentiele helpers dat t niet gaat om eenmalige hulp maar hulp op regelmatige basis.

 

Voorbereiding kort voor het gesprek

Zorg dat je het persoonlijk plan bij de hand hebt voordat het keukentafelgesprek gaat plaatsvinden. Probeer zoveel mogelijk zelf het woord te voeren en vraag om een verslag. Het moet duidelijk zijn welke onderwerpen vrijblijvend en/of bindend zijn besproken.

 

Het keukentafelgesprek

Het gesprek vindt in principe bij jou thuis plaats. Bijvoorbeeld om huishoudelijke hulp goed te kunnen inschatten. Belangrijke onderwerpen zijn: welzijn, wonen, financiën, PGB mogelijkheden, de hoogte van de eigen bijdrage en onder welke voorwaarden het sociaal netwerk in te schakelen.

Na afloop krijg je een verslag. Ben je het daarmee oneens, zet er dan geen handtekening onder. Met je handtekening verklaar je je immers akkoord met de conclusie. Hoe de conclusie van het verslag ook is, je kunt altijd toch de door jouw gewenste hulp(middelen) aanvragen door een goed onderbouwde aanvraag in te dienen. Wordt dit afgewezen, en ben je het dus oneens over de beslissing van de gemeente, dan kun je een bezwaarschrift indienen. Er zal meestal eerst door de gemeente gestreefd worden naar een oplossing door middel van een vertrouwenspersoon.

 

 

NB: De gemeente moet tijdig geïnformeerd worden wanneer omstandigheden veranderen die betrekking hebben op de door de gemeente geboden hulp. Je kunt dan opnieuw in gesprek gaan met de gemeente over aanpassing van de maatschappelijke ondersteuning.