Toon menu

Het Reumafonds

Het Reumafonds bestaat al heel lang (in 2016 90 jaar). Het Reumafonds is altijd vooral bezig geweest met het werven van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek naar reuma (o.a. via de jaarlijkse collecte). Het Reumafonds heeft ook sinds enige jarenbelangenbehartiging op de agenda staan. Denk bijvoorbeeld aan de acties over fysiotherapie voor mensen met reuma. De vereniging krijgt subsidie van het Reumafonds voor diverse activiteiten en werkt altijd mee aan werving en publiciteit voor de collecte. Twee maal per jaar organiseert het Reumafonds een  ‘besturendag’. Dan komen de besturen van zelfstandige plaatselijke reumaverenigingen bij elkaar en worden zij bijgepraat over de ontwikkelingen binnen het Fonds.logo fonds