Toon menu

Ieder(in)

logo_iederin_5_2x

Ieder(in) is een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. De Reumavereniging Gouda e.o. is daar sinds april 2015 bij aangesloten. De website biedt volop informatie over allerlei thema’s: werk, recht geld, zorg, vervoer, het VN verdrag over gelijke behandeling, enz. Ieder(in) geeft ook hulp en advies aan  individuele mensen met een beperking. Er is een meldpunt en een juridisch steunpunt Regelrecht. Naast informatie en advies levert Ieder(in) ook een aantal diensten en producten.

Omdat de Reumavereniging Gouda aangesloten is bij Ieder(in) kunnen de leden van de vereniging juridisch advies krijgen van het Juridisch Steunpunt Regelrecht . Bijvoorbeeld over uitkeringen, wonen, vervoer, onderwijs, inkomen en rechtsbescherming (curatele, mentorschap en dergelijke). Zij krijgen gratis informatie of worden zorgvuldig doorverwezen.

Contact Juridisch Steunpunt Regelrecht: Tel. 0900-2356780 (20 cent per gesprek)