Toon menu

Landelijke belangenorganisaties

Op landelijk gebied wordt ook gewerkt aan belangen van mensen met reuma. Bij diverse landelijke organisaties is de Reumavereniging betrokken. Zo werken we mee aan landelijke belangenbehartiging. Er zijn organisaties, specifiek voor mensen met reuma, zoals Reumazorg Nederland (RZN), Reumafonds, en landelijke organisaties voor specifieke soorten reuma zoals FES (fibromyalgie) of P-AL (poly-artrose)  e.a. En er zijn organisaties die de belangen van mensen met een beperking in het algemeen behartigen, zoals Ieder(in) en NPCF.

Reumavereniging Gouda is aangesloten bij RZN en bij Ieder(in). Met het Reumafonds werkt de vereniging samen. Het Reumafonds heeft geen plaatselijke afdelingen maar over het land verspreid zijn diverse zelfstandige verenigingen die wel deels door het Reumafonds worden gesubsidieerd.

 

ReumaZorg Nederlandrzn_logo

De nationale vereniging ReumaZorg Nederland (RZN) is een relatief nieuwe landelijke organisatie op het gebied van reuma. Door het ministerie van Volksgezondheid en door de Eular (de Europese reumaorganisatie) is RZN erkend als dé Nederlandse patiëntenorganisatie op het gebied van reuma. Je vind RZN op www.reumazorgnederland.nl. Reumavereniging Gouda e.o. is bij deze organisatie als lidvereniging aangesloten. Maar je kunt je ook als individu aansluiten bij RZN doet aan landelijke belangenbehartiging, biedt informatie en wil patiëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek bevorderen. Dat laatste wordt gedaan via het project Onderzoekspartners. Denk daarbij aan invloed van de patiënt op bijvoorbeeld wát er onderzocht gaat worden en hoe onderzoeksresultaten worden verwerkt. RZN heeft van het Ministerie van Volksgezondheid een subsidie gekregen om zich de komende jaren verder te ontwikkelen.

 

Reuma Nederland

Reuma Nederland

Het Reuma Nederland (voorheen Reumafonds) bestaat al heel lang (in 2016 90 jaar). Reuma Nederland is altijd vooral bezig geweest met het werven van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek naar reuma (o.a. via de jaarlijkse collecte). Reuma Nederland heeft ook sinds enige jarenbelangenbehartiging op de agenda staan. Denk bijvoorbeeld aan de acties over fysiotherapie voor mensen met reuma. De vereniging Reuma Gouda krijgt subsidie van Reuma Nederland voor diverse activiteiten en werkt altijd mee aan werving en publiciteit voor de collecte. Twee maal per jaar organiseert Reuma Nederland een  ‘besturendag’. Dan komen de besturen van zelfstandige plaatselijke reumaverenigingen

 

Ieder(in)logo_iederin_5_2x

Ieder(in) is een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. De Reumavereniging Gouda e.o. is daar sinds april 2015 bij aangesloten. De website biedt volop informatie over allerlei thema’s: werk, recht geld, zorg, vervoer, het VN verdrag over gelijke behandeling, enz. Ieder(in) geeft ook hulp en advies aan  individuele mensen met een beperking. Er is een meldpunt en een juridisch steunpunt Regelrecht. Naast informatie en advies levert Ieder(in) ook een aantal diensten en producten.

Omdat de Reumavereniging Gouda aangesloten is bij Ieder(in) kunnen de leden van de vereniging juridisch advies krijgen van het Juridisch Steunpunt Regelrecht . Bijvoorbeeld over uitkeringen, wonen, vervoer, onderwijs, inkomen en rechtsbescherming (curatele, mentorschap en dergelijke). Zij krijgen gratis informatie of worden zorgvuldig doorverwezen.

Contact Juridisch Steunpunt Regelrecht: Tel. 0900-2356780 (20 cent per gesprek)

 

NPCF

De patiëntenfederatie de NPCF is een samenwerkingsverband van dertig (koepels van) patiënten- en consumentenorganisaties. Zij beheren de site www.zorgkaartnederland.nl, daar kun je reviews vinden van diverse zorgverleners in het land, en ook in onze regio.