Toon menu

Ontbindingstraject voor Reuma Vereniging Gouda

De twee overgebleven bestuursleden van Reuma Vereniging Gouda hebben in de ledenvergadering van 2020 de opdracht gekregen om het ontbindingstraject van de vereniging in gang te zetten. Buiten deze taak, heeft het huidige bestuur beperkte bevoegdheden. Dit zware besluit is genomen omdat er geen bestuursleden zich hebben gemeld.

 

Er zijn er 3 mogelijke toekomstscenario’s voor de ReumaVereniging Gouda.

 

1. Voortzetting van de vereniging

De vereniging kan blijven bestaan wanneer zich alsnog drie kandidaten melden voor het bestuur. Zij stellen zich dan verkiesbaar op de eerstvolgende (Bijzondere) ALV. Kandidaat bestuursleden kunnen contact opnemen met de secretaris.

 

2. Ontbinding van de vereniging

Het moment van ontbinding hangt af van de financiën en mogelijkheid om een online, dan wel fysieke (Bijzondere) ALV te houden (rekening houdend met corona-maatregelen en de verenigingsstatuten). Voor dit traject moeten nog twee Bijzondere Algemene Ledenvergaderingen plaatsvinden. We zijn in nauw overleg met de notaris, zodat alle stappen correct worden genomen.

 

3. Slapende vereniging

De vereniging wordt een slapende vereniging. De vereniging is niet actief maar blijft wel bestaan, wachtend op eventuele nieuwe initiatieven of andere tijden. De mogelijkheden en consequenties hiervan worden met de notaris besproken.

 

De eerstvolgende (Bijzondere) ALV

Deze vergadering stond gepland voor 3 februari 2021, maar is vanwege corona afgelast.
Gezien de bijzondere coronaomstandigheden worden de benodigde vergaderingen later dit jaar gepland. Het is nog niet duidelijk of dit fysiek of online is. Hierbij houdt het bestuur rekening met zowel corona als de statuten voor zover dit mogelijk is. De notaris adviseert hierbij. Middels de ledenbrief zal het bestuur de leden op de hoogte brengen van de concept jaarcijfers 2020 en het jaarverslag 2020.

 

Contact Reuma Vereniging Gouda

Bestuur:
• Bertha Maat, secretaris
• Gerrie van Wageningen, penningmeester

Mailadres: info@reumagouda.nl
Secretariaat: Berkenweg 79, 2771 VS Boskoop
Telefonisch contact: Bertha Maat, secretaris (0172) 21 04 84