Toon menu

Transmuraal netwerk Midden Holland

Deze organisatie is een samenwerkingsverband van diverse zorgverleners. Het Transmuraal Netwerk Midden-Holland ondersteunt professionals en organisaties bij het ontwikkelen van een samenhangend aanbod. Het Netwerk signaleert en verbindt trends, nieuwe ontwikkelingen en regelgeving op het gebied van zorg en welzijn en vertaalt deze naar de regionale context in Midden-Holland. De vragen, behoeften en mogelijkheden
van de inwoners zijn daarbij leidend. Sinds 2011 is er binnen het Transmuraal Netwerk Midden-Holland aandacht voor mensen met reuma. O.a.om de zorg voor reumapatiënten in de regio beter op elkaar af te stemmen. Inmiddels is dit uitgegroeid en in diverse projecten van Transmuraal Netwerk Midden Holland nemen vrijwilligers van de Reumavereniging deel om het patientenperspectief te bewaken.

Netwerk Reuma en Artrosezorg

Daarin werken verschillende disciplines met elkaar samen aan betere zorg voor mensen met artrose: reumaverpleegkundige, reumatoloog, specialist ouderengeneeskunde, fysiotherapeut, oefentherapeut, diëtiek, POH, ergotherapie, wijkverpleegkundige. Ook de Reumavereniging Gouda e.o. is hierbij betrokken als overlegpartner. Het netwerk wil een goed functionerende zorgketen voor mensen met artrose vastleggen, en werken aan de kwaliteit van reumazorg in de regio. Dit door bijvoorbeeld informatievoorziening te verbeteren voor patiënten, het zorgaanbod in kaart te brengen en casuïstiek te bespreken. Er zijn enkele concrete activiteiten uit het netwerk gekomen:

 

Artrosenet Midden-Holland

Het Artrosenet Midden-Holland is een nieuw netwerk voor artrosezorg. DeReumavereniging Gouda e.o. is mede betrokken bij de opzet. Zoek je een oefentherapeut of fysiotherapeut in de regio ‘het Groene Hart’ die speciale kennis heeft
van artrose en hoe hiermee om te gaan? Dan kun je terecht op www.artrosenetmiddenholland.nl. Je vind er een overzicht van oefentherapeuten en fysiotherapeuten die een extra opleiding op het gebied van artrose hebben gedaan en hun kennis ook jaarlijks up-to-date moeten houden om aangesloten te blijven bij dit netwerk. In de toekomst wordt dit aangevuld met diëtisten en ergotherapeuten.

Het doel is om de artrosezorg in onze regio te verbeteren en dat is met dit netwerk en met de opzet van bijscholingen van aangesloten therapeuten zeker dichterbij gekomen.

 

Artrosecafé

Het Artrosecafé wordt incidenteel georganiseerd door het Transmuraal Netwerk om artrosezorg in onze regio te verbeteren. Het is een vervolg op de in 2015 in de hele regio gegeven informatiebijeenkomsten over artrose. In het artrosecafe worden thema’s uitgelicht (zoals bewegen of voeding). Namens de Reumavereniging is steeds een vrijwilliger aanwezig die de bijeenkomst mee vorm geeft.

 

RAgids en Artrosegids voor de regio

Bij het Transmuraal worden twee gidsen uitgegeven met algemene én regionale informatie op het gebied van reuma: de Artrosegids en en RA gids (reumatoïde artritis). Bij het opstellen van beide gidsen is de Reumavereniging betrokken geweest.