Toon menu

Wie zijn wij?

Wij zijn een netwerk van mensen met reuma.

Missie

We willen een verbindingsschakel zijn. Goede informatie geven over (zorg rond) reuma in de regio. Uitwisseling stimuleren tussen mensen met reuma onderling. Opkomen voor de belangen van mensen met reuma. Activiteiten bieden en een internetforum. Mis je bepaalde informatie, laat het ons weten!

Ontbindingstraject voor Reuma Vereniging Gouda

Helaas is Reuma Vereniging Gouda gestart met een ontbindingstraject. De twee overgebleven bestuursleden van Reuma Vereniging Gouda hebben in de ledenvergadering van 2020 de opdracht gekregen om het ontbindingstraject van de vereniging in gang te zetten. Buiten deze taak, heeft het huidige bestuur beperkte bevoegdheden. Dit zware besluit is genomen omdat er geen bestuursleden zich hebben gemeld.
Er zijn er 3 mogelijke toekomstscenario’s voor de ReumaVereniging Gouda. Klik hier om verder te lezen.

Lid worden

Als mens met reuma kun je ons ondersteunen, door lid te worden. Heb je geen reuma kun je ons steunen met een donatie, dienst of vrijwilligerswerk. Of helpen bij het organiseren van activiteiten. We hebben een ANBI-status. Een  facebookaccount onder de naam @reumagroenehart. En onder die naam zijn we ook bekend op YouTubefacebook logo

Netwerk

We overleggen met partijen zoals het Transmuraal Netwerk en de afdeling Reumatologie van het Groene Hart Ziekenhuis. We hebben contact met fysiotherapeuten en weten welke vragen je als reumapatiënt zou kunnen stellen aan zorgverleners. We inventariseren beweegmogelijkheden. We bieden ook een luisterend oor, zowel digitaal als persoonlijk. En we maken deel uit van de landelijke organisatie Ieder(in).

Activiteiten

Minimaal eenmaal per jaar organiseren we (soms in samenwerking met anderen) een symposium of informatieavond met wisselende thema’s. Iedereen welke soort reuma je ook hebt, is dan welkom. Voor leden hebben we leuke en wisselende voordelen. En we hebben een beweeggroep in warm water.

We maken en onderhouden deze website. We zijn allemaal vrijwilligers en brengen zelf het geld bijeen voor alle activiteiten. We worden deels gesubsidieerd door het Reumafonds.

 

Laat ons je helpen te leren leven met reuma!