Toon menu

Zorgbelang Zuid-Holland

 

Zorgbelang Zuid-Holland behartigt de belangen van gebruikers van zorg en welzijn, ondersteunt organisaties van cliënten, patiënten, ouderen en mantelzorgers, geeft informatie en voorlichting en biedt gratis en onafhankelijk klachtopvang. Zorgbelang is onafhankelijk van zorgverleners, zorginstellingen en zorgverzekeraars.

In 2015 is Zorgbelang gestart met regionale kamers, waar patiëntenverenigingen en belangenorganisaties uit de regio aan kunnen deelnemen. De regionale kamers leveren input aan Zorgbelang over belangrijke onderwerpen in de zorg als basis voor het beleid van Zorgbelang. Bestuursleden van de Reumavereniging Gouda e.o. nemen soms deel aan de regionale kamer van Midden- Holland.

Het Adviespunt Zorgbelang informeert en adviseert met betrekking tot vragen en klachtmeldingen in de zorg. Ook biedt het Adviespunt cliëntondersteuning aan mensen die gebruik maken van langdurige zorg en de Wmo en Jeugdzorg. Het Adviespunt Zorgbelang informeert en adviseert bij het vinden van de juiste (klacht)weg en klachtmogelijkheid/oplossingen. Zij maken daarbij gebruik van patiëntwetgeving en diverse andere wetgeving, de sociale kaart en hun kennis en ervaring. Het uitgangspunt is dat mensen zelf verantwoordelijk blijven voor hun situatie en daarbij zo optimaal mogelijk worden geïnformeerd en geadviseerd om zelf verder te kunnen. De dienstverlening van het Adviespunt Zorgbelang is gratis.